Τουμπόραμα

Λευκός - μαύρος για θέρμανση - ύδρευση   

Διάσταση
15 x 2,5
16 x 2,0
18 x 2,0
18 x 2,5
22 x 3,0
28 x 3,0
32 x 3,0

Ειδικού τύπου, μπλε - μαύρος για πόσιμο νερό             

Διάσταση
15 x 2,5
16 x 2,0
18 x 2,5
22 x 3,0
28 x 3,0
32 x 3,0