Πυράντοχες Γυψοσανίδες

Για κατασκευές υψηλών απαιτήσεων πυραντοχής, χρησιμοποιούνται πυράντοχες γυψοσανίδες Knauf.  Οι γυψοσανίδες αυτές περιέχουν υαλοίνες και πρόσμικτα που αυξάνουν την αντοχή τους στην καταπόνηση της φωτιάς.