Λαμαρίνες Χαλύβδινες

Λαμαρίνες Χαλύβδινες ποιότητας RST 52 - 3, ST 70 - 2

Πάχος 5 - 50 mm

Διαστάσεις

2000 x 6000 mm

Λέξεις κλειδιά: