Τραπεζοειδής (Αλουμινίου, Γαλβανιζέ, Έγχρωμη)

Οι λαμαρίνες τραπεζοειδούς μορφής χρησιμοποιούνται κυρίως για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων, στα οποία δεν απαιτείται θερμομόνωση. Σε περιπτώσεις που η θερμομόνωση είναι απαραίτητη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο προφίλ με επιλογή της κατάλληλης ενδιάμεσης μόνωσης.

Με την δυνατότητα παραγωγής του και σε διάτρητη μορφή μας καλύπτει ανάγκες ηχοπροστασίας όταν χρησιμοποιείται διπλό έλασμα με ενδιάμεση ηχοαπορροφητική μόνωση.

Τέλος, σημειώνεται ότι το παραπάνω προφίλ μπορεί να παραχθεί και σε καμπύλη μορφή δίνοντας μας την δυνατότητα να καλύπτουμε κτίρια ειδικών αρχιτεκτονικών λύσεων.

Το τραπεζοειδές προφίλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών όπως π.χ. για διαμορφώσεις όψεων υφισταμένων κτιρίων που χρειάζονται παρεμβάσεις. σε οροφές μεταλλικών κτιρίων, στέγαστρα, parking, αθλητικές εγκαταστάσεις, περιφράξεις εργοταξίων και πολλές ακόμη κατασκευές.

  ΑΡΧΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΡΟΣ / ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ ΒΑΡΟΣ Μ2 ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΨΗ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ          
0,40 1100 820 760 3430 4510
0,45 1100 820 760 3810 5050
0,50 1100 820 760 4250 5590
0,60 1100 820 760 5150 6780
ΑΛΟΥΖΙΝ          
0,40 1100 820 760 3150 4040
0,50 1100 820 760 4050 5330
ΕΓΧΡΩΜΗ          
0,50 1100 820 760 4350 5720