Μολυβδόφυλλα

  Χρώμα στην συσκευασία Πάχος σε mm

Το φύλλο μολύβδου παράγεται σε πάχη από 1mm έως 5mm.

Σε οποιοδήποτε άλλο πάχος παράγεται κατόπιν παραγγελίας.

  1,25
  1,5
  2
  2,5
  3
  3,5
  4
  5
Λέξεις κλειδιά: