Συμπαγής Χυτοσίδηρος σε ράβδους ενός μέτρου

Υλικό: Χυτοσίδηρος                                                     

Σκληρότης: 180 έως 200 Brinel

Σύνθεση υλικού:                                              

C     = Άνθραξ   3,2 - 3,9%

Si    = Πυρίτιον   1,75 - 2,30%

Μn  = Μαγκάνιον   0,60 - 1,00%

P     = Φώσφορος   0,30%                                

S     = Θείον   0,09%

Cr   = Χρώμιο   0,15%

Νi   = Νικέλιο   0,15%

Εξωτερική διάσταση των ράβδων σε χιλιοστά
Φ 35 - 40 50 - 60 70 - 80 90 - 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160
Φ 170 - 180 190 - 200 210 - 220 230 - 240 250 - 260 270 - 280 290 - 300
Φ 310 - 320 330 - 340 350 - 360 370 - 380 390 - 400    

 

Διάτρητος Χυτοσίδηρος ενός μέτρου

Υλικό: Φυγοκεντρικής χύτευσης χυτοσίδηρος

Σκληρότης: 230 έως 260 Brinel

Σύνθεση υλικού:

C     = Άνθραξ   3 - 3,50%

Si    = Πυρίτιον   1,70 - 2,30%

Μn  = Μαγκάνιον   0,50 - 1,00%

P     = Φώσφορος   0,40 - 0,80%

S     = Θείον   0,00 - 0,12%

Cr    = Χρώμιο   0,30 - 0,60%

Νi    = Νικέλιο   0,30 - 0,60%

Εξωτερική και εσωτερική διάσταση των ράβδων σε χιλιοστά
Φ   92 - x 40 - 50 195 - x 80 - 100 - 120 - 140 150
Φ   102 - x 50 - 60 205 - x 110 - 140 - 150
Φ   110 - x 50 - 60 215 - x 130 - 140 - 150 - 160
Φ   120 - x 60 - 70 230 - x 130 140 - 150 - 160
Φ   130 - x 60 - 70 - 80 245 - x 180 - 190
Φ   140 - x 60 - 70 - 80 - 90 - 100 275 - x 190
Φ   155 - x 70 - 90 - 100 - 110 285 - x 200 - 210
Φ   165 - x 70 - 90 - 110 320 - x 240 - 250
Φ   175 - x 80 - 100 - 115 - 130 330 - x 270
Φ   185 - x 80 - 95 - 130 - 140 440 - x 300
Λέξεις κλειδιά: