Η εσωτερική θερμομόνωση Knauf είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για παλαιές κατοικίες όπου γρήγορα, καθαρά και με χαμηλό κόστος μπορεί να βελτιωθεί καθοριστικά η θερμομονωτική αξία του κτιρίου. Η επένδυση των εξωτερικών τοίχων μπορεί να γίνει είτε με έτοιμα θερμομονωτικά πανέλα Knauf InTherm που επικολλούνται εσωτερικά με γυψόκολλα, είτε με την κατασκευή μεταλλικού σκελετού όπου στερεώνεται το μονωτικό υλικό ορυκτοβάμβακας Knauf Ecose και βιδώνεται η γυψοσανίδα Knauf AluTherm. Επίσης με χρήση μεταλλικού σκελετού, μονωτικού υλικού ορυκτοβάμβακα και γυψοσανίδας Knauf μπορεί να γίνει η εσωτερική θερμομόνωση οροφών.

 

Μπορείτε να θερμομονώσετε εσωτερικά αμόνωτες εξωτερικές τοιχοποιίες όλων των ειδών, όπως από τούβλα, σκυρόδεμα, πέτρα ή τσιμεντόλιθους. Η εσωτερική θερμομόνωση είναι μονόδρομος όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται (διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί). Έχει επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την εφαρμογή της στις πολυκατοικίες, όπου ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να μονώσει το σπίτι του με λίγα χρήματα, αναβαθμίζοντάς το τουλάχιστον κατά μια ενεργειακή κατηγορία, χωρίς να χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη όλων των ιδιοκτητών. Σε αρκετές περιπτώσεις η εσωτερική θερμομόνωση δίνει λύσεις σε αμόνωτα κτίρια που είναι σε επαφή το ένα με το άλλο, σε πυκνή δόμηση όπως σε κέντρα πόλεων και στην ανεξαρτήτη θερμομόνωση διαμερι-σμάτων υφιστάμενων πολυκατοικιών. 

Συμπερασματικά, η λύση της εσωτερικής θερμομόνωσης με γυψοσανίδα και μονωτικό υλικό προβάλλει ως οικονομικά η βέλτιστη μειώνοντας σημαντικά τις απώλειες ενέργειας, αλλά και αποφεύγοντας άσκοπες δαπάνες. Επίσης λόφω της γρήγορης απόδοσης στη θέρμανση ή στο δροσισμό, ενδείκνυται ιδιαίτερα για εξοχικές κατοικίες και κτίρια γραφείων.

Θερμομονωτικές επενδύσεις Knauf σε μεταλλικό σκελετό για τοίχους και οροφές

Για τις επενδύσεις με μεταλλικό σκελετό προτείνουμε την γυψοσανίδα Knauf AluTherm που έχει επικολλημένο στη πίσω όψη της φύλλο αλουμινίου το οποίο λειτουργεί σαν φράγμα υδρατμών και προστατεύει τον αμόνωτο τοίχο ή οροφή από την υγρασία εσωτερικής συμπύκνωσης, η οποία θα εισχωρήσει στους πόρους των υλικών και θα τα καταστρέψει. Η εσωτερική επένδυση των τοίχων αποτελείται από μεταλλικό σκελετό γαλβανισμένης λαμαρίνας, που στερεώνεται στην οροφή και στο δάπεδο του κτιρίου. Στο διάκενο μεταξύ του αμόνωτου τοίχου και του μεταλλικού σκελετού τοποθετούνται πλάκες ορυκτοβάμβακα με πολλές επιλογές σε πάχος και πυκνότητα, για την ταυτόχρονη εξασφάλιση της απαραίτητης θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και πυροπροστασίας. 

Τέλος στον μεταλλικό σκελετό βιδώνεται η γυψοσανίδα Knauf AluTherm πάχους 12,5mm και ακολουθεί το στοκάρισμα των αρμών και το βάψιμο της γυψοσανίδας. Ανάλογη είναι η κατασκευή για την θερμομόνωση οροφών όπου με κατάλληλες αναρτήσεις στερεώνεται ο μεταλλικός σκελετός, τοποθετούνται οι πλάκες ορυκτοβάμβακα και βιδώνεται η γυψοσανίδα Knauf AluTherm πάχους 12,5mm. Οι εργασίες ολοκληρώνονται με το στοκάρισμα των αρμών και το βάψιμο της γυψοσανίδας.